Zásady ochrany osobních údajů

MODULBAU CZ s.r.o. (dále také jen „Modulbau“ nebo „my“ v jakémkoliv tvaru) se sídlem Kafkova 1380/15, Ostrava 70200, chápe, že vaše soukromí je důležité. Respektujeme vaše soukromí a soukromí návštěvníků našich webových stránek a zajišťujeme, aby s osobními údaji, které nám poskytnete, bylo zacházeno jako s důvěrnými. Zpracování osobních údajů probíhá způsobem, který je v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich služeb.

Tyto Zásady jsou vypracovány s cílem chránit vaše soukromí a vysvětlují, jak zacházíme s osobními údaji (online). Zásady naleznete na naší domovské stránce a na stránkách, kde jsou osobní údaje požadovány.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavírání a provádění smluv týkajících se našich služeb a pro účely správy vzniklých vztahů, včetně realizace činností zaměřených na rozšíření zákaznické základny.

Modulbau shromažďuje pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete.
Pokud vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách nebo nám pošlete e-mail, údaje, které nám odešlete, budou uchovávány tak dlouho, jak je potřeba ke zpracování formuláře nebo k napsání úplné odpovědi na e-mail v závislosti na jeho obsahu. Tím dodržujeme pravidla GDPR.

Pokud používáte offline nebo online kanály společnosti Modulbau, jak je popsáno výše, coby součást zaměstnavatele, vzdělávací organizace nebo jiné organizace, můžeme shromažďovat také soukromé údaje této organizace. Osobní data v tomto případě znamenají informace, pomocí kterých Vás může společnost Modulbau identifikovat.

Vy sami běžně určujete, které osobní údaje s námi sdílíte jako součást organizace, i když se může stát, že poskytnutí našich služeb od Vás bude vyžadovat určité konkrétní informace (např. pro účely online zákaznické podpory). Mezi tyto informace patří následující:
E-mailová adresa
Křestní jméno
Příjmení
Údaje o společnosti
Země
Účel
IP adresa
Adresa MAC

Modulbau používá Vaše osobní údaje ke kontaktu s Vámi a pro podporu Vašich potřeb u našich služeb.

BEZPEČNOST
V Modulbau je bezpečnost dat zajištěna tak dobře, jak je to jen možné. Z tohoto důvodu byla přijata řada organizačních a technických opatření.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Při nabízení elektronických služeb využíváme soubory cookies. Soubor cookie je jednoduchý malý soubor, který je odeslán z této webové stránky a uložen Vašim prohlížečem na pevný disk Vašeho počítače. Cookies používáme, abychom si zapamatovali Vaše nastavení a preference. Tyto soubory cookies můžete vypnout prostřednictvím Vašeho prohlížeče.

Další informace o zapnutí, vypnutí a odebírání souborů cookies najdete v pokynech nebo ve funkci nápověda ve Vašem prohlížeči.

CHOVÁNÍ NÁVŠTĚV A KLIKNUTÍ
Na našich webových stránkách jsou zaznamenávána obecná data o návštěvách. V tomto kontextu může být registrována zejména IP adresa Vašeho počítače, možné uživatelské jméno, čas načítání a data, která odesílá prohlížeč návštěvníka, a tyto mohou být využívány ke statistické analýze chování návštěv a kliknutí na webových stránkách. Tato data jsou používána i k optimalizaci provozu našich webových stránek.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics používáme ke sledování toho, jak uživatelé využívají naše webové stránky a jak efektivní jsou naše reklamy AdWords ve vyhledávání na Googlu. Takto získané informace, včetně adresy Vašeho počítače (IP adresa), jsou převedeny a uloženy společností Google na jejích serverech. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, kde jsou uvedeny další informace, i specifické zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics: https:/home/gradiam1/public_html/policies.google.com/privacy/update?hl=cs. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je ze zákona povinna tak učinit, nebo jestliže třetí strany tyto informace zpracovávají jménem společnosti Google. Na to nemáme žádný vliv.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Modulbau povinný tyto informace jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Construsoft potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

KONTAKTUJTE NÁS
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím:

a) kontaktního formuláře, který naleznete na našich webových stránkách,

b) e-mailové adresy info@blockhouses.cz

To samé platí pro případ, že máte zájem o přístup k informacím, které jsme o Vás prostřednictvím těchto webových stránek získali, nebo pokud si přejete tyto informace opravit, zablokovat či vymazat.

 

ÚPRAVY ZÁSAD
Vyhrazujeme si právo změnit tyto Zásady. Změny budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Kontakt

Napište nám:

MODULBAU CZ s.r.o.

Kafkova 1380/15

Ostrava 70200

+ 420 739 937 592

Po – Pá 8.00 – 17.00

info@blockhouses.cz