Polityka prywatności

Modulblock s.r.o. (zwane dalej „Modulblock” lub „my” w dowolnej formie) z siedzibą pod adresem Kafkova 1380/15, Ostrava 70200, rozumie, że Twoja prywatność jest ważna. Szanujemy Twoją prywatność i prywatność odwiedzających naszą stronę internetową i zapewniamy, że przekazane nam dane osobowe będą traktowane jako poufne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z ustawą nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych i zmianą niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszej Polityce prywatności („Polityka”) chcielibyśmy poinformować Cię o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz o tym, w jaki sposób nadal je wykorzystujemy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych usług.

Niniejsza Polityka ma na celu ochronę Twojej prywatności i wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy dane osobowe (online). Możesz znaleźć zasady na naszej stronie głównej i na stronach, na których wymagane są dane osobowe.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów związanych z naszymi usługami oraz w celu zarządzania relacjami, w tym realizacji działań mających na celu poszerzenie bazy klientów.

Modulblock zbiera tylko dane osobowe, które nam przekazujesz.
Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy na stronie internetowej lub wyślesz nam wiadomość e-mail, przesłane informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przetworzenia formularza lub napisania pełnej odpowiedzi na wiadomość e-mail, w zależności od jej zawartości. Jest to zgodne z RODO.

Jeśli korzystasz z kanałów offline lub online Modulblock, jak opisano powyżej, jako część pracodawcy, organizacji edukacyjnej lub innej organizacji, możemy również gromadzić prywatne informacje tej organizacji. W takim przypadku dane osobowe oznaczają informacje, z którymi Modulblock może Cię zidentyfikować.

Zwykle określasz, jakie dane osobowe udostępniasz nam jako część organizacji, chociaż może się zdarzyć, że świadczenie naszych usług wymaga od ciebie konkretnych informacji (np. Do celów obsługi klienta online). Informacje te obejmują:
Adres e-mail
Imię
Nazwisko
Dane firmy
Kraj
Cel
Adres IP
Adres MAC

Modulblock wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą i wspierania Twoich potrzeb za pomocą naszych usług.

BEZPIECZEŃSTWO
W Modulblock bezpieczeństwo danych jest zapewnione w najlepszy możliwy sposób. Z tego powodu podjęto szereg środków organizacyjnych i technicznych.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
Używamy plików cookie, aby oferować usługi elektroniczne. Plik cookie to prosty mały plik wysyłany z tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Używamy plików cookie, aby zapamiętać twoje preferencje i ustawienia. Możesz wyłączyć te pliki cookie za pomocą przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania, wyłączania i usuwania plików cookie, zapoznaj się z instrukcjami lub funkcją pomocy w przeglądarce.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O WIZYTACH I KLIKNIĘCIACH
Ogólne dane dotyczące wizyt są rejestrowane na naszej stronie internetowej. W szczególności w tym kontekście można zarejestrować adres IP komputera, możliwą nazwę użytkownika, czas ładowania i dane wysyłane przez przeglądarkę odwiedzającego, które można wykorzystać do statystycznej analizy zachowania odwiedzin i kliknięć w witrynie. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji działania naszej strony internetowej.

GOOGLE ANALYTICS
Korzystamy z Google Analytics, aby śledzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny i jak skuteczne są nasze reklamy AdWords w Google. Informacje uzyskane w ten sposób, w tym adres komputera (adres IP), są przesyłane i przechowywane przez Google na jego serwerach. Zapoznaj się z Polityką prywatności Google, aby uzyskać więcej informacji, a także szczegółową Politykę prywatności Google Analytics: https:/home/gradiam1/public_html/policies.google.com/privacy/update?hl= pl_PL. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy wpływu.

CZAS PRZECHOWYWANIA
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, tj. przynajmniej tak długo, jak Twoje zamówienie jest realizowane, i tak długo, jak Modulblockt jest zobowiązany do przechowywania tych informacji jako administrator zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub przez okres, na jaki wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie. W innych przypadkach czas przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub jest określony przepisami prawa w dziedzinie ochrony danych osobowych.

PRAWA PODMIOTU
Możesz w dowolnym momencie zażądać bezpłatnych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 342/5000 Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawnej polityki prywatności, możesz poprosić o wyjaśnienie, poprosić o naprawienie sytuacji, w szczególności możesz poprosić o zablokowanie danych osobowych, ich poprawienie, lub zniszczenie danych osobowych. Masz również prawo w dowolnym momencie skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych. W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, twoje dane osobowe zostaną usunięte; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które potrzebujemy do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych (np. wykonania już złożonego zamówienia) lub do ochrony swoich uzasadnionych interesów. Dane osobowe zostaną również zniszczone w przypadku, gdy dane osobowe nie są potrzebne do celu, jakim jest ich przechowywanie lub jeśli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z innych powodów ustawowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub prośby dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt poprzez:

a) formularz kontaktowy, który można znaleźć na naszej stronie internetowej,

b) e-mail info@blockhouses.cz

To samo dotyczy osób, które są zainteresowane dostępem do informacji uzyskanych o tobie za pośrednictwem tej witryny lub jeśli chcesz je poprawić, zablokować lub usunąć.

 

ZMIANY ZASAD
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad. Zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Napisz do nasz

MODULBAU CZ s.r.o.

Kafkova 1380/15

Ostrava 70200

+ 420 739 937 592

Po – Pá 8.00 – 17.00

info@blockhouses.cz